top of page

Grammatica
perversa

Tylko dla osób znajacych dobrze fleksję i składnię łacińską. To przykłady BŁĘDÓW.  Nie należy się na poniższych tekstach wzorować (odpowiedzi są całkiem błędne).

1.
Polecenie: Podaj pełne formy 3 rodzajów od przymiotnika 
bonus 3

Odpowiedź: bonus, bonusa, bonusaum
2.
Polecenie: Do podanego rzeczownika dobierz przymiotnik w odpowiedniej formie tak, by powstał związek zgody: pinus,i (f) + montanus 3

Odpowiedź: pinusa montanus
3.
Polecenie: Czy przysłówki w łacinie się odmieniają?

Odpowiedź : Tak
Przykład: Nom. bene, Gen. bene, Dat. bene itd.

4. 
Polecenie: Do podanego rzeczownika dobierz przymiotnik w odpowiedniej formie tak, by powstał związek zgody: puero + pulcher,chra,chrum
Odpowiedź: puero chrumis
5.
Studentka: Jak odmienia się słówko
et?
Ja: Et znaczy po łacinie i.
S. (wyraźnie oburzona): Ja wiem, co znaczy et, pytam, według której deklinacji się odmienia. [Wyjaśniłam, że się nie odmienia.]

Efekt: studentka stworzyła formę etam (Acc. sg.?)
6.
Polecenie: znajdź orzeczenie i podmiot
Zdanie: Libros multos saepe
 legitis.
Czas: pół godziny
Ja: Co jest orzeczzeniem?
Studenci: 
legitis

Ja: Co jest podmiotem?
S:
libros multos
J: W jakiej formie jest orzeczenie?
S: 2 pl.
J: A zatem, co jest podmiotem?
S: Tylko
libros.
J: W jakim przypadku jest
libros?
S: Acc. pl.
J: Zatem co jest podmiotem?
S:
Multos.
J: Jaki to przypadek?
S: Acc. pl.
J: Zatem co jest podmiotem?
S: No to
saepe...
J: Co znaczy saepe?
S: Często.
J: No to może być podmiotem?
S: (Cisza)
J: Nie może, zatem, gdzie jest podmiot?
S: Nie ma.
J: Jest. Szukajcie.
S1: Domyślny.
J: Brawo, a zatem...
S: Pani profesor, pani od nas naprawdę za dużo wymaga...

bottom of page